Λατομεία Γουρνών Α.Ε.

Στοιχεία εταιρίας

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 77086427000
Α.Φ.Μ.: 094090744
Δ.Ο.Υ.: Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Περιγραφή

Η ανώνυμος εταιρία Λατομεία Γουρνών λειτουργεί με γνώμονα τον Κυρίαρχο Στόχο και τις Αξίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, προσηλωμένη στην προσφορά αξίας στον πελάτη μέσω προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, η εταιρία δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση λατομείων και στην παραγωγή και εμπορία αδρανών, ορυκτών και άλλων οικοδομικών υλικών. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται επίσης η παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και ετοίμου ασφαλτομίγματος, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών έργων.